Kenya to import sugar to counter biting shortage

Tetei serkali koal sugaruk chebo tonnes 100,000  eng takchinetab kekirinda  kaimutik chebo rerunetab  sugaruk eng sireet.

Kamwa director General eng kibagengeitab Agriculture and Food Authority  Alfred Busolo kole  tetaat koit sugaruk chebo tonnes 40,000 emoni  eng kasartab weekisiek  2 chemitei  tai akoi sugaruk alak tonnes 60,000  eng arawek chemitei tai .

Kabit nitok eng kasarta nekoketestai kebauryanchi rerunetab sugaruk eng emoni , koboto alietab sugaruk nemitei barak kiit nekokoyai kobar kaimetabgei biikab emet kosupgei ak aliet nemitei barak eng sireet.

Eng nguni keldoe  sugaruk chebo kilo  2 silingisiek 350 aliet nemitei barak kebauryanchi missing.

Kosupgei ak Busolo ko kamwa kole tesetai kibagengeitab AFA koyae kiit agetgul koger kole kaimuch koit  sugaruk emoni eng chakchinet asikekirinda kaimutyet nebo rerunetab sugaruk eng emoni.

Kabit nitok eng kasarta nekomwa  kibagengeitab  Sugar Directorate kole tinyegei alietab sugaruk nemitei barak ak chemungarainik chealdoi sugaruk eng sireet.

Kosupgei ak  Odera komanomegei kaitetab sugaruk chekial kibagengeit notok kobun ematinwekab sang ak sugaruk chetindoi milers kiit nekamwa kole manyalu kebauryanchi rerunetab sugaruk eng sireet ak kou notok komitei chemungarainik chenamu sugaruk eng takchinetab koyai kobit rerunet ak kotes aliet.

Akot kou notok ko kamwa Odera kole kokekochi chemungarainik chamchinet nebo koal sugaruk kobun Zimbabwe ak Swaziland eng takchinetab kekirinda kaimutik chebo rerunetab sugaruk eng sireet.