Kenyans urged to unite to ensure safety in Roads.

 

Nganda korek koitetab bik cheibeti sobonwekwak kosubgei ak nyasutikab oret eng ortinwekab emoni eng arawek 5 chetai chebo kenyini kotakochang missing bik cheibeti sobonwekwak eng nyasutikab oret.

Kongololchin Kass TV komwa akenge eng Directors chebo kipakengeitab NTSA Dr Duncan Kibogong kole makat eng bikab emet koker kole kaikoito report eng kasarta neboisie icheget garisiek chemaisubi  ngatutikab oret.

Kamwa Dr Kibogong kole nganda kikoib icheget kokwoutikab korektoe koitet nebo nyasutikab oret kotakomitei barak nyasutik missing ko chetinyegei ak pikipikisiekab Bodaboda.

Kamwochi inendet ketikab Bodaboda koker kole kaisub ngatutik eng kasarwek tugul.

Kabosiie kasaratak Dr Kibogong’ kokoito kurseet eng bikab emet matkolany pikipisiekab Bodaboda chemaitchin makutik tugul cheboto chematidoi helmets,Reflectors ak alak.