IEBC update on Biometric voter verification process 

Kakobarasta kipagengeitab lewenishet ak kiwatoshek nebo IEBC kole taugei tetutiet nebo chikiletab kainaik ak logoiywek alak chebo piriikab kura anan Bio-metric Voter Verification kongete tarik 11 arawani akoi tarik 9 arawetab 6 kenyini.

Kongololchini siriikab logoiywek eng taonitab Nairobi,komwa nebo ngecheret eng IEBC Wafula Chebukati kole taugei tetutionoto kora eng piriikab kura chekisirgei eng emotinwekab sang kongete tarik 15 akoi tarik 30 arawani.

Kaikoito kurset Chebukati eng biikab emet chekisirgei koek piriikab kura koba ketesioshek chekipiren kura eng Wardishek asi koker angotkosirotin komie kainaikwai eng Register nebo piriikab kura.

 

Kabit nito eng kasarta netesetai chikilishet anan Audit eng Register nebo piriikab kura neisuldoe kampunitab KPMG asi kilitit ak keisto biik chekisirgei konyil 2.

Kotinygei ak kangunyngunyet kobun alak eng kandoikab polotet kotinygei ak kasiptoetab alak eng ofisaekab IEBC,komwa Chebukati kole manyalu kobit kaiyweishet kotinygei ak kakwoutionoto eng mwaet kole koib kakwoutionoto kipagengeitab IEBC asi kobit telelchinet nekararan nebo lewenishet.

 

Ends////