Unga set to retail at Ksh 90 per 2kg.

Tetaat kotoi koal biikab emet unga chebo  kilo  2  eng silingisiek   90  eng dukeisiek tugul chebo emoni kongetee betutab mutai ne notok kowendi koeku kaitet nemitei ngnuy missing.

Kongalali ak sirikab lokoiwek eng taonitab Nairobi ko kamwa cabinet secretary nebo kabotisietr Willy bett kole kairek alioetrab unga kosupgei ak nekoit emoni bandek chekoal serkali kobuin ematinwekab sang.

Kamwa Bett kole w endi koibu serkali bandek chebvendi koyomei biikab  emet akoi kokes kaboitik  bandekwak.

Kosupgei ak notok kealdoe silingisiek 2300 kuniok chebo ikilo i90 chebo bandek ne notok ko kaitet nemitei ngnuy.

Kamwa Bett kole mai b gserkali kawautyet nebo koal bandek   kobun  ematinwekab sang kobatee koikochi chamchinet chemungarainikab emoni koal bandek chotok

Kaikiumit Bett kole koboishe serkali silingisiekbilion  5 eng kasuldaetab tetutyet nebo koger kole kanyor biikab emet ubnga eng aliet nemitei ngnuy.

Kamwa Bett kole boishe eng kibagenge serkali ak millers chebo emoni eng takchinetab koger kole kanyor biikab  emet unga .

Kaikimit Bett kole makibauryanchi rerunetab bendek eng emetab Kenya kityo kobatee eng ematinwek chemitei eng katuyetabgei nebo East Africa community

Eng komastanyi ko kamwa  Principle  Secretary eng kabotisiet   Richiard  lesiyampe kole  tomo  koit emoni  ibandek chebo tyellow Maize ako maiman liokoiwek chekokotestai koletagee kole kokoib  serkali .