Kenya issues Ebola alert after DR Congo outbreak

Kokokanapta serkali chikilishetab kanyoiset eng komaswek tugul chekichutunen emoni kosupkei ak mangunet ak letaetabgei nebo miondab Ebola eng emetab Democratic Republic of Congo (DRC).

Kamwa logoiyot kobun Ministry nebo tililindo kole koketaban kebeberwek chekichigilen biik chebwonei emoni eng kiwanjetab Jomo Kenyatta International Airport ak komaswek alak chekichutunen emoni eng tokchinetab kekirinda mionoto komaletagei eng emoni.

Kamwa Director nebo Medical Services Jackson Kioko kole kakiyokto kanyoik ak ngamotik alak koba komaswek tugul chekichutunen emoni asi koyochi chikilishet biik tugul chechutu emoni kotinygei ak mionoto.

Akot kou noto ko kamwa Dr Kioko kole mamitei chi nekokonam mionoto kobate magat kekanapta chikilishetab kanyoiset eng emet asi kekirinda mionoto komaletagei eng emoni.

Koibarasta kipagengeitab World Health Organization (WHO) eng wikit konye kotinygei ak mangunet ak letaetabgei nebo miondab Ebola eng emetab DRC ole tesetai tetutik chebo kiterter mionoto.

Kiletagei missing mionoto bo Ebola eng emotinwekab West Africa cheboto emetab Liberia eng kenyitab 2013 ole kibar biik 11,300.

Ends////