Three arrested for robbery

 May 18, 2017  Kerotin eng ketesyetab police nebo Kapsowar biik 3 kosupgei ak nekakinam icheg kochorse eng komostab Kipsaiya ak Arror eng Marakwet West eng kemout nekoekchin betutab raini.

Mwaat kele katyem bikchoto kochoren chi agenge pikipikitnyin eng komosta nebo Arror kasarta nenwach kokaisuldaen chorset age eng kanisetab AIC Kipsaiya