IEBC Fires Procurement boss

Eng kasarta nekonget betusiek 62 asikoit lewenisiet ne o nebo arawetab sisit ko kakoisto eng poishet kipagengeitab IEBC Procurement Director eng kipagengeinoto  Lawy Aura.

Kamwa kipagengeinoto kole koisto Aura eng poishet kosupgei ak nekamwa kole kachutetab gei eng alet ak ibunetab kartasisiekab biretab kura.

Kabiit nito eng kasarta nekingat board nebo Public Procurement Administrative Review Board kipagengeinoto bo lewenisiet kotoi kagoitoetab tender nebo aletab kartasisiekab biretab kura cheitei million 130.

Eng wikisiek aeng chekokosirto ko kiisto eng poishet kipagengeinoto bo IEBC  afisayat netinyegei ak musoknatte eng kipagengeinoto James Muhati