Telco infrastructure sharing not feasible, says association

Kakomongei kibagegisiek cheisuldae mungaretab simoisiek eng ematinwekab sang akomwa kole imuch komanyor kelchin eng tetutik chebo koboishe eng kibagenge kampunisiek cheletoi loiwek eng oretab  simet  machinsiek chegergei anan telcom infrastructure  eng Kenya.

Kabit nitok eng kasarta  nekokotestai kokimit kibagengeit netelchin letaetab lokioiwek eng emoni nebo CAK kole nyalu koamda eng kibagenge [kampunisiek cheyoe mungaretab simet mashinisiek  eng mwaet kole wendi kotareti notok  eng kakimitetab mungarenwai akokirinda  alietab  mashinisiek  chegergei eng mwaet kole  yae notok kobauryanchi ikampunisiek as enet.

Kates komwa kibagengeitab  CAK kole kawautyet notok bo koboishe mashineiisiek eng kibagenge kampunisiek ichebo letaetab  lokoiwek eng oretab simet kow endi komuktechini kampunisiek  chotok kobarait akokimit netwoirks eng komaswek chetakomitei nguny eng  emet.

Akot kou notok ko kamwa kampuinitab  GSM neisuldae mungaret eng Kenya ak ematinwekab sang eng report nekaiyokchi kibagengeitab  CAk  kole  kawautyet notok kow endi koyae mabit kabeletbgei nebo muingaret.

Kamwa GSMA  chief regulatory officer John Giusti kole kobun chikilisiet nw ai komitei ngnuy kabeletabgei nebo kakimitetab   netork nebo  simet eng [tetuteytab single wholesale network or SWN).

Alak eng ematyinwek cheikimiti itetuteytab single wholesale network koboto Kenya, Mexico, Russia, Rwanda and South Africa.