High interbank loans rate hits small players

Kokotestai benkisiek chebo emoni kokimit kokoitaetab besenwek eng kwenugwai eng kaitet nemitei barak eng kaartab kenyisiek 2 chekikosirto.
Kosupgei ak nitok kokoyai benkisiek chemegech eng kenya konyor kasarta neu eng sometab besenwek ak koyai notok kouit eng kasuldaetab mungaretnwai
Kotestai kotelelei sometab besenwek chebo kasarta nenwach eng kwenutab banks kaitetab kebeberta 10.8% eng kasartab arawek 21 chekikosirto kosupgei ak kabeletabgei nemitei barak eng siretab rabisiek eng kenya.

Akot kou notok ko korekunei eng taunetabgei nebo weekini benkit neo eng emet kaitet notok eng kebeberta 8.9% eng takchinetab kotaret kobit magetab rabisiek chebo kenya eng oleo eng sireet ngekerchin ak rabisiek chebo ematinwek

mwae  chikilikab  mungaret kole  kosupgei  ak alietab kokoitaetab besenwek  eng kwenutab banks nekokotestai kolany kokoyai notok korek  kaitetab  banks chenyoru besenwek chotok kosupgei ak  ngatutik chetindoi benkit neo en emet nebo CBK kotyngei  ak  kokoitaetab besenwek eng benkisiekab  emoni.