NEMA exempts waste paper bags, select consumer products from plastic bag ban

Eng kasarta nekonget betuisiek 7 asikoit let kasarta nekokon   serkali nebo ketoi kitelel  boisietab   Seleleisiek anan tagal kal kotesetai  kibagengeit netelelchin ripsetagb  itonwekqb emet  nebo NEMA kokoito konetisiet eng bikab boror kotinkei ak   ngotutichoton lelach koboto seleleisiek anan tagalgal chekitelesie komokeboisien

Kosupkei ak lokoiyot kobun ministry nebo  ripsetab itonwekab emet  kokoikoito  kurset eng stakeholders tugul komongei eng tarik  24 ak tarik 25  eng igorta nebo kabartaetab mungaret anan Exhibition asikomuch konyor  naet kotinkei ak tagalgalisiek chenyolu koboisien.

Kokotestai kobit ngalaet eng kwenutab chemungarainik  ak customers kotinkei ak kokwoutiet nebo koib serklai kotelel boisietab selelesioek eng emoni.

Eng lokoiwek kobun NEMA nebo konegit kokomwa kole imuch konget selelesiek chekeboisien  KErat tuguk cheterter chekiboisienm eng  gaa cheu Sugaruk,chego, ak chumbik chechoton keroton eng factorisiek

Akot kou noton komagat  eng factorisiek  kosir eng selelesiechoton   ole kobunu

Akot kou noton komagat eng kompunisiek  ak industries  cheole selelesisiechoiton kobun emotiunwerkab sang  konyor chomchinet kobun  kobun  ministry komait koal kartasisiewk cheboisien

Mioen emoni  kompunisiekl  176 chechobe  kartasisiek ole mokornotenywan komoregunen shilling billion 88

Akot kou noton kokomongei alak  eng kandoik missing kokobun sectors chechobe tagalagalisiek kondochin KAM Chief Executive Phyllis Wakaiga  ak komwa kole  imuch kobet emoni akoi shilling  Sh5.2 billion ak kobet emoni akoi  boisionik 600,000  angot kisuldaen  ngotutichoton