12th parliament to convene on Thursday next week

 

Kiyote bunge nebo 12 ak senate eng kasitab angwan wikit nenyonei eng sait 2.30PM.

Kosupgei ak gazette notice nebo tarik 23 arawanito bo sisit ko kakur president Uhuru Kenyatta keyat bunge ichoto tuwai eng wikit nenyoni asikotoigei tetutik chebo kotugul ole tetat ketaunen kamurtoetab Mps ak senators chekokilewen koboto lewenetab speakers chebo gorikchoto aeng.

Kabiit nito betut agenge kityo kongeten ingonde eng gazette notice kainaikab Mps tugul chekokilewen kipagengeitab lewenisiet IEBC.