Forget plastics bags for export, ministry tells dealers

Tesetai kobauryanchin kaimutik chemungrainik chechebiei tuguk eng emoni anan manufacturers kosupgei ak kawautyet nekaib serkali koesho sometnwai nebo koboishe lalatunwekab pper bags eng konorwetab tuguk chealdoi koba ematinwekab sang.

maimuch koitchi kashinet chemungarainik chotok kobun kibagengeitab Kenya association of manufactures ak kibagengeitab NEMA kotyngei ak kawautyet notok.

Eng tai ko kiikoito somet kibagengeitab Kenya Association of Manufacturers  eng kibagengeitab NEMA nebo konyor chamchinet alak eng kampunisiek chechobei lalatunwekab paper bags kotestai eng takchinetab koger kole maibet boisionik changindab barnotik chekiboishe eng kampunisiek chotok .

kosupgei ak kibagengeitab Kenya association of manufacturers koimuch kouto kampunisiek chotok mitei eng Kenya kosuldae mungarenwai eng alak eng ematinwek chemitei eng East Africa ole imuch koyai notok kobit kabeletabgei  eng sireetab  Common Market for Eastern and Southern Africa (Comesa).

eng ngnuy komachamdaat alietab tuguk chekiboishe eng chobetab lalatunwek chebo paper bags kobun ematinwekab sang ole kokoyai notok keger factories chechobei lalatunwek chotok eng emoni.

kosupgei ak alak eng chemungarainik chotok koimuch kouchi changindnwa emetab Uganda ole takochamdaat boishetab lalatunwek chebo paper bags.

kosupgei ak chemungarainik chechobei tuguk kobauryanchin kaimutik eng aldaetab tugukwak koba ematinwekab sang kosupgei ak nekiboishe paperbags eng ratetab tugukchotok.