Factories urged to market Kenyan  tea

Kakekoito somet eng kanoikab moni koitchi kamanut missing kabotisietab chaik kosupgei ak nekoknoptoi bandaptai.

 

Kamwa  ofisayat neo eng kibagengfeitab tea greens Kenya  Mercylynete Rotich kole mitei barak missing magetab chaik eng emoni eng ematinw ekab  sang.

Kamwa   Rotich  kole tindoi emetab Kenya chaik chekororon kobatee kaimutyet neo ko aldaetab chaik chotok Eng Auction.

Kotyngei ak  alietab chaik neterchin eng kwenutab Zones cheterter ko kamwa   Rotich kole kibauryanchin aliet nemitei ngnuy eng kebeberta nebo West kosupgei ak kamangunetab chaik   eng chongindop kosir kebeberta nebo East ak kouspgei ak notok koyae koboishe  factories rabisiek chechang eng  tonochinetab Factories ngekerchin ak kebeberta nebo East.

Kotyngei ak kaitetab Bonus chenyoru kabotik ko kamwa   Rotich kole  tiyegei  Bonus chenyoru kabotik kaitetab rabisiek  cheboishe Factories  eng kamangunetab chaikwak ak kou notok konyalu eng factories koger kole karekunei klaitetab rabisiek  cheboishe eng ngoisetab chaikwak.

 

Akot kou notok ko kaikoito somet Rotich eng kandouikab emoni koitchi kamanut   missing kabotisietab chaik akotaret eng oleo eng  aldaetab chaik  chebo Kenya eng mwaet kole  w endi kotarerti notok eng kakimitetab Uchumi nebo emet.