Maize flour subsidy to close as Farmers maize harvest enters the market.

 

Tetat koit let tetutyet nbo aldaetab unga eng aliet nekingat serkali nebo silingisiek 90 eng kilo 2 eng kasenuetabgei nebo arawani.

kamwa cabinet secretary nebo kobotisiet willy Bett kole kotes kasarta serkali nebo koit let etutyet notok  ole kotetat koit let eng kwen nebo arawani.

kaikimit cabinet secretary nebo kobotisiet Willy  Bett kole kosupgei ak netesetai kogesei changindoab kabotik bandek eng komaswek cheterter ko kimangu kotaret notok eng oleo eng kirindaetab kaimutyet nebo rerunetab amitwagik eng emet.

kongali eng taitab Comitee nebo Bunge nechikili kotyngei ak supplementary budget ko kamwa Bett kole kaib kawautyet nebo kotes kasarta eng takchinetab koger kole maib kaimutik tetutyet notok eng biikab emet .

kiibarasta serkali tetutyet nebo aladetab unga eng aliet nemitei ngnuy nebo silingisiek 90 eng kilo 2 ak silingisiek 47 eng kilo 1 kosupgei ak kaimutik chekiitchi iikab emoni chebo rerunetab bandek eng sireet ole kiipchi serkali kokachi chamchinet millers koal bandek kobun ematinwekab sang.

kosupgei ak Bett kotetei kotoi koalchi kabotik bandekwak chogeisiekab NCPB kongetee kakesunetabgei nebo arawani.

Ngandan  imagu koal serkali bandek kobun kabotik eng chongindo eng kenyini kokotestai kobar kaimetabgei kabotik kosupgei ak rurutik chengeringen cheimangu koges kosupgei ak kaimutik cheterter chekiitchi ichek eng kenyini

kosupgei ak kibagengeitab Egerton University’s Tegemeo Institute lko komwa eng weekit nekosirtoi kole kimangu koges kabotik badek million 32 eng kenyini ne notok ko kaitet  nemitei ngnuy kebauryanchi kenyini kosupgei ak kaimutik cheboto kemeut chekiitchi kabotik,

kosupgei ak ministry nebo kabotisiet ko makchingei emetab Kenya  kuniokab badek chebo million 36 akoi 40 eng kenyit agtegul.