Power prices set to rise as forex charge jumps 57pc

Kimangu koliban biikab emet alietab kimnatetab stimet nemitei barak eng kakesnuetabgei nebo arawani   kosupgei ak alietab forex charge chekitilei eng letaetab kimnatetab stimet nemitei barak eng kebeberta 57%.

Kabit nitok eng kasarta nekibauryanchi biikab emet eng arawet nekosirtoi alietab kimnatetab stimet nemitei ngnuy.

Kolany alietab foreign levy chelibani kibagengeitab Kenya Power  eng silingisiek 1.01 eng kilowatt per jour  eng kimnatetab stimet nekokiboishe eng arawetab 10  kongetee pforeign levy chebo silingisiek 0.64 chekikitil eng araweatab 9.

Kosupgei ak notok ko katok  kokolany eng kaitet nemitei barak missing alietab kimnatetab stimet chebo foreign levy eng silingisiek 2.35 eng arawetab 8 ne nnotok koyai kolany alietab kimnatetab stimet neliboni biikab emet eng korikwak.