Report on poll changes laws to be tabled in Parliament

Tetat kokoito Report nenyi Committee ne kokitoi asikondochi tetutik chebo yaetab walet eng ng’atutikab lewenishet eng bunge nebo Senate ak National Assembly rani.

Koiwong Committee inoto indochini MP nebo Baringo North William Cheptumo ak Senator nebo Isiolo Fatuma Dullo koibei keret kobun biikab emeet ak kipagengeishek cheterchin eng betutab Thursday wikit ne kosirtoi.

Yekongobata koibei kereet kobun biikab emet,ko koba membaekab Committee noto makawet akeenge eng taonitab Nairobi asikosir Report nenyi.

Kimong’u kobit terchinet neo eng bunge choto tuwai eng kasarta ne kingolole Report noto.

Weksei MPs eng kamung’et ne nwach anan Recess eng betutab mutai asikochokyi tetutik chebo yaetab walet eng ng’atutikchoto bo lewenishet ole tetat kotil angotkosirtoi anan kowirtoi Report noto.

Kokogimit chamaitaap Jubilee kole maweksei let eng makenyi nebo keyochi walet ng’atutikchoto kobate kokotestai koesio kakwoutionoto kebeberta nebo Nasa.