Four People Dead in Kisii after house collapsed

 

Kakobet sobonwekwai bik 4 ak konyor kakotenoshek bik alake chesirei 15 kosupgei ak nyosutyet nekabit yekangokarbus kot 1 eng taonitab Kisii

Nganda tesetai chengsetab bik chetom kenyor, komokingen koitetab bik chekamitei koyotok orit eng kasarta nekabitu nyosutionotok

Mwaat kele kakitesetai ketechei koyotok bo gorofeshek 3 yekangobit nyosutionoto eng saishekab karon eng betutab rani

Kamwa Governor nebo Kisii James Ongwae kole kakilabate bik chekanyor kakotenoshek koba sipitalishek cheterter asikonyor konyoiset.

Kitesetai kisubi tetutik chebo sorunetab bichotok asikeibun eng logoiwek chemitei tai