Sugar directorate site low sugar prices

Kochorgei alietab sugaruk eng factory eng kebebertab 27% eng arawek 2 chekokosiirta ,kabit nitok kosupgei ak kawautyet nekiib serkali kokachi chamchinet millers koal sugaruk kobun ematinwekab sang.

kikibauryanchi eng taunetabgei nebo kenyini kaimutik chebo rerunetab sugaruk eng sireetab emoni koboto aliet nemitei barak kiit nekiyai serkali kokachi chamchinet millers ak chemungarainik koal kobun ematinwekab sang.

Kosupkei ak report kobun Sugar Directorate koboru kole  eng nguni kealdoe sugaruk chebo kilo 50 eng sireet silingisiek 4,000 ne notok ko kaitet nemitei nguny ngekerchin ak silingisiek 5,500 chekikialdoe eng arawetab 8 kenyini.

ibaru report notok kora kole korek alietab sugaruk eng dukeisiek chebo ratutik chebo kilo 2 akoi silingisiek 250 ne notok ko kaitet nemitei nguny ngekerchin ak silingisiek 400 chekikialdoe eng arawetab 3 kenyini.

Kamwa Director-General  nebo Agriculture Food Authority ,Alfred Busolo kole korek alietb sugaruk eng sireet kosupgei ak kaitetab sugaruk chekokoit emoni eng chongindo kobun  ematinwekab sang.

Kates  komwa  Busolo kole ngandan unotok kokotestai kolany kora kamangunetab sugaruk eng factories chebo emoni kongetee tonnes 3,000 eng arawetab 8  akoi tonnes 6,000 eng arawetab 9 ak 10 kenyini.

eng kasaratok ko koimuch koal chemungarainik ak millers sugaruk kobun ematinwekab sang chebo tonnes 300,000 .

tetaat koiChemungarainik ak millers kokial kobun ematunwekab sang 300,000 metric tonnes  of the commodity in August alone ahead of the August 31 expiry of the duty-free window for importing sugar largely from Brazil.

Kosupkei ak chikilisiet kobun Sugar directorate  koboru kole sugaruk chegigimuch keal kobun ematunwekab sang kongeten  January akoi July ko  245,168 metric tonnes.

eng report notok bo sugar directorate komwae kole kosupgei ak kemeut nekiitchi emoni eng taunetabgei nebo kenyini kokiyai kobauryanchi biikab emoni rerunetab sugaruk eng kaitetab tonnes 1.9.

Akot kou noton kimongonunen kobit robwek eng arawek chemiten tai asikomuch kotaret eng komasweg chemine miweg ak eng factories.