Kenya Agricultural Plantation Workers Issue 7 day Strike Notice

Kakomwa chemungrainik cheisuldae kabotisietab chaik eng mbarenik cheechen anan multinationals kole boishe rabisiek chechang missing kosir ole magat eng libanetab kibotinik cheboishe eng mbarenikab chaik.

Kabit nitok eng kasarta nekokoto notice nebo kongelechi boishet trade unions kosimchi kabunisiek cheechen chebo chaik kotes melegwek chetochei kibotinik eng kebeberta 30% kou ngatutyet nekikon kapkirwok.

Kamwa kibagengeitab Kenya Agricultural and Plantation Workers’  kole tetei kongelchi boishet kiboitinik chebo kapchain kongetee tarik 17 arawani .

Imangu kmpunisiek chebo Multinationals chaik eng emoni eng kebeberta i40% ak kou notok koi much kowech eng oleo kawautyet notok kamaungetab chaik eng emoni.

Kamwa ofisayat neo eng kibagengeitab Kenya Tea Growers Association Apollo Kiarii kole tesetab melegwek eng kibotinik cheboishe eng kapchain eng kebeberta 30% kowendi kowechei eng oleo kasuldaetab kabotisiet notok kosupgei ak newendi kolany wage bill eng kebeberta 54% ne notok ko kaitet nemitei barak.

Kates komwa Apollo kole kakwautyet notok bo Kenya agricultural and plation workers union kowendi kowechei eng oleo missing kampunisiek cheechen cheminei chaik eng emoni kosupgei ak eng konegit ko kibauryanchi kaimutik kosupgei ak itonwekab emet chekiwech kaitetab chaik chekokibut eng kenyini.