National Cereals Produce Board to Buy 90kg Maize bags for Ksh 3200

Kakoyamis Cabinet secretary nebo kabiotiset willy bett kole wendi kotou koale bandek chebo kabotik chogeisiekab NCPb kongetee betutab   jumatatu weekit nenyonei.

 

Kamwa Bett kole ngandan imangu koges kabotik bandek eng kaitet nemitei ngnuy kenyini kosupgei ak kaimutik chekibauryanchi  kabotik cheboto fawl army worm ko kamwa bett kole wendi kotou  NCPB  koale bandek chebo kilo 90 eng silingisiek  3,200 kongetee  betutab   Monday  next week.

 

Kaikimit  Bett kole kokochop serkali tetutik chebo koger kole mabitu  rerunetab amitwagik eng emet kou  yekikibauryanchi eng taunetabgei nebo kenyini.

 

Kisirto serkali eng  taunetabgei nebo kenyini  chamchinet eng millers koal badek kobun ematinwekab sang   eng takchinetab kekirinda kaimutyetab bandek nekibit eng emet.