AU Election mission tells election losers

Kakomwa chikiliikab lewenishet kobun kipagengeitab AU kole nyalu eng chi age tugul nemaboiboichini walutikab lewenishet chekoibarasta kipagengeitab IEBC kowo kapkirwok asi kocheng imanda.

Kondochini neki President nebo South Africa Thabo Mbeki,komwa chikiliikchoto kole magat kepoisie oretab kapkirwok asi mabit kaimutik eng emet. 

Kosupkei ak chikiliikchoto,ko akot ingandan koimongei biik chengering kopir kura eng betutab lewenishet,ko kotestai lewenisionoto komie.

Kaibor kaimetabgei chikiliikchoto kotinygei ak chemarget nekobit eng komaswek cheterter chebo emet eng kasartab lewenishet eng mwaet kole manyalu kobit yautikchoto.

Koibarasta kipagengeitab IEBC President Uhuru Kenyatta koek kabelindet eng lewenisionoto kokiyai eng tarik 26 arawetab 10.