National Carrier Close to profits Margin

Kokotestai korekunei kampunitab banwekab  ndegisiek nebo Kenya Airways a senet nenyoru eng kenyit agetgul eng kaitetab  kebeberta  20.5% kosupgei ak kawautyet nekiib koirekunei kaitet ab    rabisiek cheboishe eng kasuldaetab mungarenwai.

Koibarsta  kampunitab   Kenya airways asenet nebo silingisiek billion 3.8 chebo kenyitab  mungaret nebo i2017 kaitetet nemitei ngnuy ngekerchin ak asenet nebo silingisiek billion   4.8 chekinyor eng kenyitab 2016.

Kotelelei  rabisiek chekonyoir kampunitab KQ kobun kasuldaetab  mungaret eng kenyini silingisiek billion  53.1.

Kosupgei ak ofisayat neo eng KQ   Sebastian Mikosz ko  kamwa kole kobauryanchi kaimutik chebo  kasuldaetab  mungaret kosupgei ak polatet  nekotestai eng emoni kiit nekoyai korek kaitetab kiprutoinik cherutoi.

Kates komwa Mikosz kole kosupgei ak alietab  mwanik nekomitei barak  kokoyai kora kobauryanchi asenet kampunit notok.

Takchingei kampunitrab  KQ kokimit tetutik chebo  kasuldaetab mungaret ole  eng kasartab kenyisiek 3 chekikosirto ko kikotestai kobarasta asenet.