Kelchin eng kampunisiek chechobei tuguk

Alietab kimnatetab stimet nemitei ngnuy eng saishekab kemboi.

Tesetai konyorunei kelchin kampunisiek chechobei tuguk eng emoni anan Manufacturers  cheitei 707 kosupgei ak ngatutyet  nekosiuldae serkali eng takchinetab kekimit kampunisiek chechobei tuguk eng kenya.

Ibaru report nebo kampunitab kenya power kole  indoi taonitab Nairobi eng kaitetab kampunisiek  chenyorunei kelchin boishetab kimnatetab stimet eng saishekab kemboi eng kaitetab kampunisiek 238.

Kitilee kampunisiek alietab kimnatetab stimet nemitei ngnuy kongetee saishek chebo 10pm akoi sait 6a

Kamwa ofisayat neo eng kampunitab Kenya Power Dr Ken Tarus kole kawautyet notok kowendi kotareti eng oleo kampunitab kenya power koboishe kimnatetab stimet nekimokeboishe eng kasarta nekoi.

Kates komwa Dr tarus kole kobun tetutyet notok kowendi komuktechini changindab kampunisiek kosuldae mungarenwai eng oret nebo konyor melegwek chemitei barak ole ng kasarwek chechang kokibauryanchin asenet kampunisiek kosupgei ak alietab kimnatetab stimet nekimitei barak.

Kobun tetutyet notok kowendi kolibani kampunisiek cheiuldae mungaret eng sishekab kemboi kimnatetab stimet eng silingisiek Sh 4.60 eng kimnatetab stimet nebo 450volts ak 11 kilovolts kaitet nemitei ngnuy ngekerchin ak silingisiek 9.20 eng metre angenge chlibani eng saishekab karon.

Kosupgei ak nebo ngecheret eng Board nebo kenya Power Mohamed maalim  kokoib kwautyet notok serkali eng takchinetab koger kole kaimuch kokanapta sector nebo manufacturing eng kenya eng mwaet kole tiyegei eng oleo emetab kenya