Kenya gets new US envoy

 

Kakelewen Senator nebo Illinois Kyle McCarter koek kiyokindet nelel nebo emetab America eng emoni

Kalewen President nebo emetab America Senator McCarter koib boroindo nenomu eng inguni Robert Godec nekikopois ko kiyokindetab America eng kasarta nebo kenyishek 5

Kamwa Godec kole ikosegei poishonik cheterter chekikomuch kosuldae eng sectors cheterter cheboto somanet, konyoiset, kobotishet, mungaret ak ribetab kalyet chekikoipchi kowo barak tilyandit eng kwenutab Kenya ak emenyi nebo America.

Kaiwekta kongoi Godec koityi serkali ak bikab emoni koboto kiboitinikab kapkiyok chekipois eng kipakenge ak inendet eng kasuldaetab poishonik cheterter chekikokimit tilyandit netingegei emotinwechotok 2.

Kosupgei ak logoiyot nekakisir eng website nebo White House, ko kamwa Trump kole tindoi McCarter naet anan experience neo amu kikopois eng emotinwek cheterter cheboto Lebanon ak Kenya