Keter, Tiren ask CS Kiunjuri to resign over Sh740M maize scandal

Kakokoito kurset MP nebo Nandi Hills Alfred Keter ak MP nebo Moiben Silas Kipkoech Tiren eng Minister nebo kabotishet Mwangi Kiunjuri koistogei eng poishet kotinygei ak oret neya nebo lipanetab kabotik chekiikoito bandek eng chogeshekab serkali chebo NCPB.

Kamwa kandoikchoto kole nyalu kerirtae Kiunjuri kosupkei ak nekikilipan biik chema kabotik rabinik chechang ak kemeto kabotik chekinyalu kelipan.

Kabit nito kasarta nenuach kongete ngomwa Principal Secretary nebo kabotishet Richard Lesiyampe kole kikilipan chemungarainik 13 silingishek Million 740 amu kiikoito kuniok 10,000 chebo bandek eng chogeshekab NCPB.

Kaikoito kurset kandoikchoto eng President Uhuru Kenyatta koker kole kakiipchi kakwoutik chekimen biik tugul chekotinygei ak yautik chemanyalu eng chogeshetab NCPB ak chekichor rabinik eng kipagengeitab neranik nebo NYS.

Komwa Kiunjuri eng betutab amut kole mamitei rabinik alak tugul chekobetyo eng chogeshekab NCPB kobate kiibet kabotik poroindo nebo kwoldechi bandekwai chogeshekchoto.

Akot kou noto ko komwa Kiunjuri kole tesetai chikilishet eng chemungarainik chekikilipan rabinik chechang asi keib kakwoutik chemokotin.

Eng kasaratak komochei MP nebo Kapseret Oscar Sudi Kiunjuri kongoong chemungarainik chekiikoito bandek eng NCPB ak kelipan rabinik chesirei Billion 1.9 ak kemeto kabotik chechang chekinyalu kelipan.

Kokotoi chikilishet Committee nebo kabotishet eng National Assembly netokchinigei kenai kele amunee asi kikilipan biik chema kabotik eng chogeshekab NCPB ak tuguk chekitestai eng chogeshekchoto asi kenai imanda.