President Kenyatta unveils strategic water storage program

Kakolumda President Uhuru Kenyatta tetutiet netokchinigei keker kole kanyor biikab emoni beek chetililen chepoisien eng koriik.

Tetutionoto bo Water and Sanitation Rapid Results Initiative (RRI) netetat kisuldae eng betushek 100 kotokchinigei ketes koitetab biik chenyoru biik chetililen kongete kebeberta 60% eng inguni ak kebeberta 80% koitei kenyitab 2020.

Nito ko agenge eng tetutik chetindoi serkali nebo keker kele kanyor biik tugul chebo emoni biik chetilileen koitei kenyitab 2030.

Kongololi yekangolumdoi tetutionoto eng kotab tuiyoshek nebo KICC,komwa President Kenyatta kole nyorunetab beek chetililen eng biik tugul chebo emoni kotoreti eng ibunetab bandaptai.

Kamwa President Kenyatta kole tesetai serkali ak tetutik chebo teksetab silangoshekab beek eng komaswek chechang chebo emet cheboto Itare Dam eng tokchinetab keker kole kanyor biikab emoni beek chepoisien eng atkai tugul.

Akot kou noto komwa President Kenyatta kole magat keriib itonwekab emet asi kenyor beek chepoisien biikab emet ak kekirinda kaimutik cheboto kemeut.

Kabit nito eng kasarta nekates serkali kasarta nemakitilei ketiik eng kasarta nebo arawek 6.