Tetat Kokoito China Konetisiet Koityi Bikab Emoni

Tetat kosuldaen chemungarainik kobun china kabartaetab mungaret anan  anan Trade  week eng tokyinetab kokanapata koitet nebo chemungaerainik kobun emoni chemoche kosuldaen mungaret eng emonoton.

Tetat koboisien  igoraton chemungarainik kobun china kokoito konetisiet eng kwenutab chemungarainik kobun emoni kotinkei ak tuguk chebo komonut kobun china cheimuch komokyinkei

Igoraton  naat ko China trade week  netetat kotestrai eng kotab  tuyosiek  nebo Kenyatta International Convention Centre (KICC  eng kwenutab Tarik  13 akoi 15 ak koneten Tarik 18 akoi 20   kotetat kobarta  chemungarainik kobun china tuguk cheyerter kobun emonoton  ole kimongu komiten chemungarainik  chesire 500

Alak eng tugukl chekimongu kibarta eng igortaon koboto inkoroik  ,tuguk chekiboisien  eng  ripsetab itonwekab emet,  tuguk chekiboisien eng tekset ak kobotisiet

Kokotestai kolany eng konegit kasauldaetab mungaret eng kwenutab  chemungarainik kobun emetab China ak emoni

Akot kou noton kotesetai igoraton eng kasarta    nekokotestai ngalalaet kotinkei9 aka nemwat kele kele moititotin tuguk kobun emetab china

Kosupkei  ak report kobun  Kenya National Bureau of Statistics kokimuch emoni eng kenyit nekosirtoi   koal tuguk kobun emetab China chebo alietab  billion  390 nenoton komiten barak inkerkerchi ak tuguk chekial emoni  chebo alaietab  billion 337 eng kenyitab 2016