Tinye kamongunet nebo koureren eng kabelisoeik chebo World Cup Mohamed Salah

Tinye kamongunet nebo koureren eng kabelisoeik chebo World Cup forward nebo Liverpool ak emetab Egypt Mohamed Salah.

Kinyor Salah kakotunet nebo tikikiet eng final nekiituyo Real Madrid ak Liverpool eng kyiv Ukraine.

Kiyach komanda eng ureriet noton Salah eng dakikayat nebo 26 yegin korusgei ak ak captain nebo Madrid Sergio Ramos.

Kosupgei ak logoiyot kobun kipagengeit nebo FA koboru chigilisiet netai kole  kiikoten Salah tikikiet kobaten tindoi kamongunet kole mokosob komatoigei World Cup.

Nyote Egypt campaign ninyin eng World Cup ak timitab Uruguay eng tarik 15 nebo 6