Kakowongei tetutik chebo yaetab igortab Madaraka Day netetat keyai eng County nebo Meru

Kakowongei tetutik chebo yaetab igortab Madaraka Day netetat keyai eng County nebo Meru eng betutab mutai Friday.

Tetat kondochi igoratak President Uhuru Kenyatta ak rubeiywonyi William Ruto eng kiwanjetab Kinoru Stadium.

Kikiyai igorta nebo Madaraka Day nebo kenyit konye eng County nebo Nyeri nekiindochi President Kenyatta.

Kongololchini siriikab logoiwek eng Meru, komwa Regional Coordinator nebo Eastern Wycliffe Ogallo kole kakekanapta ripsetab kalyet eng komaswek tugul chebo Meru eng kasarta netetat keyai igoratak.

Kamwa Ogallo kole kiyotei kurkotik chekichuten kiwanjanatak eng sait taman nebo kemboi asi komuch kochut kiwanjanatak biikab emet chemochei kobaorienchi igoratak.

Nito ko igortab 55 nebo Madaraka Day ole kiboiboichini betut nekinyor katiaknatet emoni.