MPs want CS Rotich To Vacate Office as sugar probe continues

Mochei alake eng MPs chebo emoni koindochin MP nebo Lugari Ayub Savula keisto eng poisiet minister nenomu robinik Henry Rotich kosupgei ak chikilisiet netesetai nebo sugaruk cheyaach chekikib kobwa emoni.

Kongololjin sirikab logoiwek eng gorikab bunge ko kamwa MPs ichoto bunu constituencies chetinyegei ak kabotisietab miwek ak bandek eng Western Kenya ko kariraten CS Rotich eng nekamwa kole kikon chomchinet eng chemungarainik koib sugaruk kobun emotinwekab sang amalipan asurut.

Eng wikit nekosirtoi ko kimwochi committee nebo bunge nechikili kotinygei ak sugarukchoto yachen Solomon Odera neindochin kipagengeitab Sugar Directorate kole kikon treasury gazette notice nekiikochi chomchinet chemungaraindet agetukul koib sugaruk kobwa emoni kobaten mayai ngalalet ak kipagengeitnoto bo sugar directorate.

Kamwa Ayub Savula kole eng petition nebo keisto CS Rotich eng poisiet noto kokoinde siyet MPs cheitei 82 kokokikochi President Uhuru Kenyatta koib kokwoutionoto bo koisto Rotich eng poisiet.

Eng kasarata ko kamwa MPs ichoto kole kosupgei ak gazette notice inoto kikon treasury kokiibet kipagengeitab aisurut nebo KRA silling billion 10 eng aisurut nemalipan kompunisiek cheitei 14 chekiib sugarukchoto.