Miss Lang’ata prison sentenced to death for killing her boyfriend

Kakikochi  kerkongietap  meet Ruth  Kamande neki  kabelindetap kororonindo  eng Langata  womens  Prison kosupgei  ak  leleutiet  nekibar  chamanenyi Farid Mohammed eng kenyitap 2015.

Kokonu  tilanotok  kirwogindet Justice Jessie Lesiit komwa kole  kerkongiet nenyolchin  lelutyet  neu  notok  ko meet  kounotok kongat  kokochi ine  kerkongietap meet.

Kamwa  Justice Jessie  kole  kaip kakwautionotok  asi koek  kanetut  eng  neranik tugul asikoistoegei  atebet  neu  notok  nebarei  chamanikwak  eng kasarta  nekabiit terchinosiek  eng  kwenunywa.

Akot kounotok ko  kangong  Justice  Jessie  kole  ityakat  Ruth Kamande  kwo kapkirwok  nebo  appeal eng betsiek 14  chemitei  tai.

Kibar  Ruth  Wangechi  chamnenyi Farid  Muhammed ole kitor kobar inendet koboisie rotwet konyil 25 eng kenyitap 2015. Kokerat ine   eng  korkoretap Langata  Womens Prison kongetegei 2015.