JSC says Budget cuts will affect Judiciary operations

Tetat koimokis poishonikab kapkirwok eng kenyini kosupgei ak kokwoutyet nekokitil rabinik chekitobonchini kapkirwok anan Judiciary

Kaibarasta nebo ngecheret eng kipakengeitab Judicial Service Commission ne inendet kora ko Chief Justuice nebo emoni David Maraga kole chang poishonik chebo kapkirwok che tetat kitonon kosupgei ak tiletab budget nebo Judiciary.

Kosupgei ak kipakengeinatak bo JSC, ko kisom kitobonchi eng budget nebo kenyini rabinik silingishek Billion 31.2 kobate kinyor silingishek Billion 17.3, kit na kamwa Marag kole mayomei kespoishe eng kasuldaetab poishonik chebo kapkirwok.

Kamwa Maraga kole alak eng poishonik che tetat koityi koimutik ko teksetab korik chebo kapkirwok nebo Court of Appeal eng komasta nebo Upperhill eng taonitab Nairobi ak kapkirwok che nootin kou Mobile Courts eng komaswek cheterter chebo emet

Kongololchini sirikab logoiwek eng sang nebo kapkirwok nebo Supreme Court, ko kamwa Maraga kole tetat kotononso poishonik chebo teksetab korik 70 chebo kapkirwok eng komaswek cheterter chebo emet