NYS cases to be heard next year

Wendi kotougei eng arawet netai kenyit nenyonei kirwoket netinyegei ak biik 54 chekibowtyin ko kitinygei ak chorsetab rabinik silling million 463 eng kipagengeitab neranik nebo National Youth Service

Eng logoiyot kobun ofisitab director nebo kirwogutikab poror anan DPP kotougei kasetab kirwogonoto eng January 7 agoi 31 eng kenyit nenyonei nebo 2019.

Eng kasarata komwa Director nebo public prosecutions Noordin Haji kole mowendi kobitu kotelelsietab kasetab kirwokonoto eng kasarta nekatoigei agoi koit let.

Eng kasarta nekibo ole kikostoi kirwokonoto anan pre-trial nekikiyai eng atrawetab 6 kenyini ko kikitelel kasetab kirwokonoto konyil 2 kosupgei ak nekimwa kebeberta nebo defense kole tomo konyor kartasisiek tugul kobun kebebertab prosecution chetetat kepoisien eng kirwogonoto.

Akot kou noto ko kamwa DPP eng logoiyondonoto kole kokonyor kebeberwek tugul kartasisiek chemokyingei eng kasetab kirwokonoto ole alak eng biik chetetat keyotyi kirwoket koboto neki sirindet ne o eng ministry nebo neranik Lilian Omollo koboto neki Director General nebo NYS Richard Ndubai.

Kosupgei ak DPP ko alake eng baorinik chetetat kokoito baornatet eng kirwokonoto koboto afisaek cheteleljin musoknatetab IFMIS eng ministry nebo robinik koboto contractoaek ak biik alak cheterter.