Government Terms as murder killing of Sharon Otieno

Kangeetyi arogenet mengikap Rongo yekangenyor bortap Sharon Otieno nebo kenyisiek 24 nekosomoni eng Rongo University , nekikanam biik chemakingen ak kimut olemakingen eng kibakenge ak sirindnetap logoiywek nebo ketesietap Nation Media Group neboisiei eng Mogori eng betutap Jumatatu.

Kibet Sharo Otieno nekiwendi kokoitoi kebebrtanyi nebo logoiywek chekikakoletagei kele kitinyegei tilyandit ak kandoindet akenge eng komasatak , olekiwendi kokochin sirindonotok bo logoiywek nekichilil yekingotilda eng karinotok kikinamee ichek.

Akot kounotok ko tesetai konyoru kanyoiset sirindonotok kinyor kakotenosiek cheechen eng kutungoik ak eunek eng kasarta nekokinyor bortap Sharon neko managat eng osnet akenge eng Rongo.

Kosupgei ak nitok ko kaimongei alake eng kandoikap komasatak women rep nebo Migori Dr. Pamela Odiambo ak women Rep nebo Homa Bay Gladys wanga ak konerkchi baretap kwonyotok eng mwaet kole komakonyolchin kibetee ine sobeet,

Insert// leaders condemn murder

Eng kasartak ko kaimongei ngololindetap serkali Eric Kiraithe ak kokon kayomiset eng biikap poror ak siriikap logoiywek kole yaei kit aketugul serkali kogeer kole kabiit imanda eng meetap Sharon.