Kericho Youth Empowerment Program

 

Kakomwa Governor nebo Kericho Prof Paul Chepkwony nebo kotoi tetutik chekonoptoi neranik eng County nebo Kericho.

Kamwa Governor Chepkwony kole kokotoi tetutik cheterter serkalinyi cheikimiti neranik eng tokchinetab kekanapta bandaptai ak keisto kaimutiet nebo rerunetab poishonik eng County nebo Kericho.

Kongololi eng igorta nebo kamongunetab neranik chesirei 700 chekonyor konetishet eng tetutiet nebo Youth Empowerment Program nekatestai eng kiwanjetab Kericho Green Stadium,komwa Governor Chepkwony kole kisirei neranikchatak tugul konyor konetishet asi kotoret serkalitab Kericho eng kasuldaetab poishonik cheterter asi konyor kelchin mengikab Kericho.

Kamitei igoratak kandoik cheboto Governor nebo Bomet Dr Joyce Laboso,Senator nebo Kericho Aaron Cheruiyot, MPs ak MCAs kobun County nebo Kericho.

Kamwa kandoik chekangalal eng igoratak kole nyalu ketoi tetutik cheikimiti neranik ak chekonoptoi bandaptai asi konyor kelchin biikab emet.