Governors from ASAL discourage cattle rustling, FGM

Tesetai kurset eng pororioshek cheribei kiyakik koistoegei youtik chebo chorsetab kiyakik ak koiityi komonut poishonik alak chebo bandaptai che imuchi konyorunee kelchin

Kamwa kandoik cheterter chemitei tuiyet nebo kipakengeitab counties cheterter ne naat kou Frontier Counties Development Council kole kosupgei ak taunetab tetutyet nebo devolution, kochang kelchinoik chebitunotin eng counties ak kou notok konyolu eng mengikab counties chotok koistoegei youtik chekikosir kasarta cheboto chorsetab kiyakik.

kamwa kandoik cheboto Governor nebo Elgeyo Marakwet Alex Tolgos, Governor nebo Wajir Mohammed Abdi, Governor nebo West Pokot Prof. John Lonyangapuo eng kwenutab Governors alak kole makat kora eng mengikab counties ichotok koistoegei youtik chebo yatitaetab lagok che tibik ak komut lagokwai koba sukul asikonyorunee kelchin eng betushek chemitei tai.

Kongololi eng tuiyonotok tesetai eng komasta nebo Kapenguria eng county nebo West Pokot, ko kamwa kandoichotok kole bendi kopoishei eng kipakenge eng poishonik cheterter chebo bandaptai chetokchinigei koib kelchin ak bandaptai eng counties ichotok kiketaban eng kasarta nekoi.