Bomet// Legal awareness week

Monday September 24, 2018

Eng kasarta nekatoigei tetutiet nebo kinoisechi biikab poror kotinygei ak ngatutik ak imandanywan kou ole mwoei ngatutiet nebo LSK Awareness Week, ko katestai kokimiit ogilyeek eng County nebo Bomet kole nyolu keipchi komonut imanitab kipkosobei agot eng kasarta netesetai kirwoget.

Katoigei tetutionoto eng betutaab rani ole tetat kotestai eng kasartab wikit 1 ole kineti biikab emet konai ngatutik ak imandangwai neribot eng Katiba nebo emet.