Four People Die In Road Accident

Kaibet biik 4 sobonweekwaak ak konyoru biik alak 20 kanyoiset eng sipitalitab PGH Nakuru kosupgei ak nyasutietab oret nekabiit eng Kebeberta nebo Eveready eng Nakuru, Oret neo nebo Nakuru Eldoret. 

 
Kabit nyasutionoton ye kangobet brakes garitab Prisons nekalae bandek kotokingei Nakuru Gk prison koyobu Kakamega ne kariach garitab Matatu ak nebo Mwanik eng Eveready Roundabout.

 
Akot kounoto ko kaibet afisaek 2 chebo Prisons sobonweekwaak eng yaton chekomiten garinaton katokigei Nakuru. Samuel Obara ko OCPD nebo Nakuru Town west.