Migori Governor Okoth Obado denies the murder of Sharon Otieno

Kakirwokchi eng betutab rani Governor nebo Migori Okoth Obado kotinygei ak baretab Sharon Otieno nekisomoni eng sukulitab barak nebo Rongo University nekikibar eng taunetabgei nebo arawani.

Kaesio lelutionoto Obado eng taitab kirwogindetab kapkirwok nebo Milimani Justice Jessie Lessit.

Akot kou noto ko kangat Justice Lessit kerat Obado eng korkoretab Industrial Area Remand Prison akoi sait sisit nebo beet eng betutab mutai Tuesday ole tetat kekon tilet kotinygei ak sometab Obado nebo kitiakta inendet eng Bond.

Kosom Governor Obado kapkirwok kotiakta inendet eng bail eng mwaet kole chobot kwo kapkirwok eng kasarta age tugul nekakiguur inendet.

Eng tai ko kanam Police ribindetab Obado anan Body Guard nenaat kou John Chacha eng makawet 1 nemitei ole negite kapkirwok nebo Milimani.

Mwaat kele kakinam Chacha kotinygei ak lelutiet kele kipoisie kartasishekab so