Narok///NHIF uptake

Wednesday September 26, 2018 – Eng kasarta nekokotestai konyor kaimutik biikab emet eng lipanetab rabinik chebo kanyoiset,ko kakocheer MP nebo Emurrua Dikkir Johana Ngeno biikab emoni koger kole katilchigei Cardishekab NHIF asi koistochi icheget nyigisindo nebo lipanetab rabinikchoto bo kanyoiset ak konyor kanyoiset eng oret nenyumnyum.