MPs want Ledama arrested

Thursday, September 27, 2018 – Kakokoito kurset eng serkali MPs 6 chebo Rift Valley konam ak korwokchi Senator nebo Narok County Ledama Ole Kina kotinygei ak nekamwa kole tinyegei inendet ak chemarget netesetai eng komosta nebo Olpusimoru eng county nebo Narok.

Kondochin MP nebo Cherangany Joshua Kutuny ko kamwa kandoikchoto kole kokoyum baornatet neyamat kotinygei ak youtionotok tesetai kosuldoe Ledama ak kandoik alak chebo Narok ako bendi icheket kokoitoi baornatanoto eng ketesietab police nebo bunge.