CHEMARGET ENG ITEN

Kabiit terchinet eng kwenutab saccos chebo matatu

Kangemak eng kasar tetutikab loiset eng karonetab rani eng taonitab Iten County nebo Elgeiyo Marakwet, kosupgei ak terchinet nebo Sacco 2 cheisuldaen mungaretab matatu eng taoninotok.

Mwaat kele kakibokchi ak kigoten ketindetab garit agenge kotomo kochutchi afisaek chebo ripsetab kalyet ak kotoret boisionikab loiset kotestai kou kotugul.