Rift MPs threaten to call for demo over Maize farmers’ pay

Wednesday October 3, 2018 – Kakokon kamuiset alake eng kandoik kobun komasta nebo Rift Valley kole bendi kogurei kambaget neo eng wikit nenyonei angokotkomakilipan kabotik chekiranda bandekwai eng Cereal eng chokchinet.

Kamwa MP nebo Nandi Hills Alfred Keter ak MP nebo Moiben Silas Tiren kole bendi kogureei kabotik koyai kambaget neo eng `betutab Jumatatu wikit nenyonei asi kosimchi serkali kolibonchi icheget rabinikwai.

Kongololchini siriikab logoiywek eng koriikab bunge,komwa kandoikchoto kole kokotestai serkali ak atebet neiberberi kabotik kole kilibonchini rabinikwai kobate maisuldoen kakwoutionoto.

Kanerekchi MPs choto Minister nebo Devolution Eugene Wamalwa ak Minister nebo kabotishet Mwangi Kiunjuri kotinygei ak nekokotestai kongaal kabotik kole kilibonchini icheget rabinikwai.

Kokotestai kobor kaimetabgei kabotikab bandek kotinygei ak netomo konyor lipanet akot ingandan koiyomis serkali kole kiliboni icheget kongete wikini