International day of the girl

 

Kibwoti eng betutab rani betutab lakwet ne chepto nebo International Day of The Girl Child eng ingony komugul.

Kibwoti betuni eng tarik 11 arawetab 10 eng kenyit age tugul.

Tokchinigei betuni kecheng walutiet kotinygei ak kaimutik ak kanagutik chenyoru tibiik,kakimitetab tibiik ak ripsetab imandangwai asi koechekitu komie akoek biik chekitiegei.

Kipoisie betuni kecheer kipagengeishek ak biik cheterter kotoi tetutik chekonoptoi sobonwekab tibiik ak kikoch konetishet neyamat asi konyor naet ak kaguiyet netoreti icheget konyor ak koyai poishonik.

Eng emetab Kenya,ko tetat kibwaat betuni eng sukulitab St. Michael Primary eng komasta nebo Embobut eng County nebo Elgeiyo/Marakwet.

Ngoliot neo netelelee betuni eng kenyini ko With Her: A Skilled GirlForce.