Tesetai kandoik korutechini biik chetesetai konyoru konyoiset eng sipitalishek cheterter eng County nebo Kericho

Tesetai kandoik korutechini biik chetesetai konyoru konyoiset eng sipitalishek cheterter eng County nebo Kericho kosupkei ak kakotonoshek chekonyor eng nyasutietab oret nekobit eng komasta nebo Fort-Tenan eng oretab Londiani-Muhoroni ole koibet sobonwekwai biik cheitei 55.

Kaitita sipitalitab County Referral nebo Kericho kandoikchoto kondochini neki Senator nebo Kakamega Dr. Bonny Khalwale asi komokchi icheget sobeet nebo chokchinet.

Kongololchini keteshetab Kass TV eng oret neinegei,kobor kaimetabgei Khalwale kotinygei ak nyasutionoto kobar biik chechang eng mwaet kole koek pirutiet neo.

Kakon Khalwale kursetab kikimit ngatutikab oret asi kekirinda kabetetab sobonwek kobun nyasutikab oret.

Konyor kakotonoshek biik cheitei 16 eng nyasutionoto chetesetai konyoru kanyoiset ole komwa Governor nebo Kericho Prof. Paul Chepkwony kole wendi serkalinyi koliboni billishekab sipitali chebo biikchoto.