BOMET – Accident

Kaibet sobenyin lakwet nebo kenyisiek 2 eng taonitab Bomet yekan kotyech lorit nekoloe tuguk chekiteksen.

Kosupgei ak county police commander nebo Bomet Naomi Ichambi ko katyech lorinoton lakwanotok eng kasarta nekourereni lakwanoto eng batetab lorit noto ole kobir reverse loritnoto ak kotyech lakwanoto