NANDI – Honoring Jean Marie Seroney

 

Kakoyomis Governor nebo Nandi Stephen Sang kole wendi serikalinyi koteche sukulit, sipitalit ak social hall chekibwote neki MP nebo Tindiret Jean Marie Seroney nekinaak missing kosupgei ak nekiborchigei imanda nebo nebo pororietab Nandi

Kamwa Governor Sang kole ikosegei county nebo Nandi poishonik chekiyai Arap Seroney ak kou notok kowendi serkalitab Nandi kokochini inendet kondit nenyolchini.