Tesetai kakwoutik chebo kegeer kele kainam somanet lakokab emoni eng oret ne kararan kong’ete sukulisiekab ECDE

Tesetai kakwoutik chebo kegeer kele kainam somanet lakokab emoni eng oret ne kararan kong’ete sukulisiekab ECDE.

Betutab rani kondochin Minista nebo somanet Amb. Amina Mohamed tuiyet ne o neituitos ofisaek kobun emotinwek che sirei 5000 emonitwek che sirei 30 eng continents ang’wan.

Kong’ete Kenya koboto First Ladies chebo kaontis 28 bichoto ititoi tuiyonoto kiiyae eng makwaeetab Safari Park Hotel.

Tokyingei tuiyonotok pcheetab ng’amnotosiek ak ortinwek che kimuchi ketoret lakok konam somanenywa eng oret ne kararan eng sukulisiechoto nootin ko ECDE centers.

Nito kobetut akenge yetab kolumda Kenya aoruriet ne kisubi eng sukulisiechoto eng emoni asikoek akeenge kanetisiet tabala ne eng kasarata ne koi ko kiterchin ole kinomdoi somanet eng kebeberwek che terchin emoni.