Hassan Wario and Kipchoge Keino surrender to DCI as ordered by the court

 

Kakokoitogei kiyogindetab emoni eng emetab Austria Hassan Wario ak neki lobotindet nenaat missing eng emoni Kipchoge Keino eng keteshetab DCI asi kosir logoiyot kou ole kongat kapkirwok.

Kaikoitogei biikchoto 2 eng ketesionoto bo DCI eng sait 5.30 eng kembout nekaekchini rani.

Botogei Wario ak Kipchoge ak ogilyekwai.

Kaitita akichek ketesionoto bo DCI biik alake cheboto Haron Komen ak Patrick Nkabu asi kosir logoiyot.

Kongat kirwogindet nebo Anti-Corruption Court Justice Douglas Ogoti eng betutab Jumatatu Kipchoge ak Wario koboto biik alak 2 koitita taitab DCI eng sait 6.00 nebo karon eng betutab rani asi ketepsee.

Kongat kora Justice Ogoti biikchoto 4 koitita tainyi eng betutab Friday asi kirwokchi kotinygei ak lelutik chekokimwaitae.

Kokimwaitae biikchoto yautik chebo nametab asoya ole mwaat kele kipoisie chepkondok Million 55 chekikakitobonchi urerioshekab Olympics eng kenyitab 2016 eng ortinwek chematagunotin.

Kokerwokchi neki Principal Secretary eng Ministry nebo urerioshek Richard Ekai ak biik alak 2 kotinygei ak lelutionoto ole kokitiakta eng Cash Bail nebo silingishek Million 1.