Marsabit MPs freed on bond

 

Kakotyakta kapkirwok eng bond nebo silling millionit 1 anan ko cash bail nebo 250,000 MPs 2 chebo Marsabit ak kowirta somet nebo kebebertab prosecution nekomochei kerat Mps ichoto 2 eng kasarta nebo betushek 21 eng kasarta netesetai police ak chikilishet.

Kabit nito kosupgei ak nekakiitita kapkirwok MP nebo North Horr Chachu Ganya ak MP nebo Saku Ali Rasso kotinygei ak lelutiet nemwaat kele tinyegei ak terchinoshekab pororiondit eng komasta nebo Marsabit nekokoipchi kobet sobonwekwai biik cheitei 14.

Kangat kora kapkirwok Mps ichoto 2 koreporten eng ofisiekab DCI eng wikit agetukul eng kasarta netesetai chikilisiet.